İşe Alımda Sosyal Medyanın Rolü

İşe Alımda Sosyal Medyanın Rolü

İnsan kaynakları yöneticileri, işe alım sürecinde adayların geçmişine dönük aramalar yapıyor ve sosyal medyaya bakma anlayışı giderek yaygınlık kazanıyor. Yetkililer, bu iletişim kanallarına bakarak adayların kötü alışkanlıkları, arkadaş çevreleriyle kurdukları diyalog gibi kritik unsurları irdeliyor. Bu amaca yönelik hizmetler veren internet şirketleri birer ikişer açılıyor. Bu şirketler, kişilerin geçmişte internette paylaştıkları ve hatta sildikleri verileri bile kurumsal müşterilerine sağlayabiliyor.

 

Sosyal medyanın salt bir eğlence aracı olarak kullanılması dönemi sona erdi. Kullanıcıların sosyal medyada sergiledikleri davranışlar, artık işe alımlarda kritik bir unsur olarak karşılarına çıkabiliyor. Bu nedenle, Facebook, LinkedIn ve Twitter gibi ağları kullananların buralarda paylaştıklarına daha özen göstermeleri gerekebilir.

 

İnsan kaynakları yöneticilerinin, işe alım sürecinde adayların geçmişine dönük aramalarda sosyal medyaya bakma anlayışı giderek yaygınlık kazanıyor. Yetkililer, bu iletişim kanallarına bakarak adayların uyuşturucu, cinsel taciz, alkol kullanımı, arkadaş çevreleriyle kurdukları diyalog gibi kritik unsurları irdeliyor. Bu amaca yönelik hizmetler veren internet şirketleri birer ikişer açılıyor. Bu şirketler, kişilerin geçmişte internette paylaştıklarını ve hatta sildiklerini bile kurumsal müşterilerine sağlayabiliyor.

 

 Sosyal medya danışmanlık hizmeti veren Morber Marketing Group Kurucusu Jeannine Morber, bireylerin kendileriyle ilgili bilgileri saklamalarının gelinen nokta itibariyle imkansız olduğuna dikkati çekiyor. İş arayanların da benzer şekilde potansiyel işverenleri hakkında araştırma yapabileceklerini belirten Morber, online arşivleri tarayabilmenin birkaç tuşa dokunmayla halledilebildiğini hatırlatıyor.

 

 Kullanıcıların sosyal medya aktivitelerine bakmak herhangi bir hukuka aykırılık teşkil etmiyor. Bu nedenle ABD'de şirketler işe alım süreçlerine sosyal medya takibini de ekliyor. Amerikan yasaları, iş verenlerin; cinsiyet, ırk, din, tabiyet, yaş, sakatlık gibi unsurları işe almama nedeni olarak kullanamayacağını hükme bağlıyor.